PowerPunch as

Slår først

Tekstboks: Finn-Power Kombilaser 
med inn og utmater Type LP-6
Tekstboks: En vel utstyrt knekkeavdeling.
Siste tilskudd Finn-Power 
e-breakTekstboks: