PowerPunch as

Slår først

Tekstboks: Mekaniske komponenter til elektronikk industrien
Tekstboks: Komponenter til miljøriktige produkter
Tekstboks: Svært avanserte produkter til automotive industrien. 
Denne inneholder 22 knekker og forsterkninger fremstilt i Domex 355 MC.